Nowości czytelnicze: marzec 2012

 • Kwietniewska-Talarczyk M.: Pejzaż Małopolski. Kraków: NORPOL, 2002. ISBN 83-912355-0-5.
 • Moynihan R.: Papież Jan Paweł II. Rzym: Ats Italia, 1996. ISBN 88-8642-33-X.
 • Robins J.: Cuda natury. Bielsko-Biała. Wydaw. „Pascal”, 1993. ISBN 83-85412-21-2.
 • Bujak A.: 2000. Boże Narodzenie. Kraków: Wydaw. Biały Kruk, 1999. ISBN 83-912165-1-9.
 • Białe plamy – czarne plamy: sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008. Pod red. Adama Daniela Rotfelda, Anatolija W. Torkunowa. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010. ISBN 978-83-62453-00-9.
 • Nosowska D.: Słownik motywów literackich. Warszawa: Bielsko-Biała: Wydaw. Szkolne PWN, 2008. ISBN 978-83-7446-894-7.
 • Kołodyński A., Zarębski K. J.: Słownik adaptacji filmowych. Warszawa; Bielsko-Biała: Wydaw. Szkolne PWN, 2008. ISBN 978-83-7446-724-7.
 • Burtenshaw J.: Wintercraft. Warszawa: Prószyński Media, 2011. ISBN 978-83-7648-624-6.
 • Romańska – Malina O.: Bunt literatów. Bielsko-Biała, Wydaw. ParkaEdukacja, 2009. ISBN 978-83-262-0215-5.
 • Nagowska M.: Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej. Warszawa: Agencja SUKURS, 2011. ISBN 978-83-924008-5-1.
 • Historia Europy: od starożytnych cywilizacji do początków trzeciego tysiąclecia. Pod red. Johna Stevensona. Warszawa: Annapurna, 2006. ISBN 83-922866-2-6.
 • Mazgajska J.: Płazy świata. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2009. ISBN 978-83-01-15846-0.
 • Gruszka-Zych, B.: Mój Poeta: Notatki z osobistych spotkań z Czesławem Miłoszem. Chorzów: Videograf II, 2007. ISBN 978-83-7183-499.
 • Combert F.: SzrumSzrum albo Niedzielna Wycieczka na Ruchome Piaski. Warszawa: Warszawskie Wydaw. Literackie MUZA, 2008. ISBN 978-83-7495-253-8.