Warsztaty rzeźby w glinie

Warsztaty rzeźby w glinie, otworzyły cykl spotkań ze sztuką.

Spod ręki uczniów wyszły anioły, kobiety, sylwetki zwierząt.
Technika rzeźbienia i utrwalania pracy ogniem łączy w sobie tradycję i współczesność. Powtarza się w niej te same zasady, które stosowane były w ciągu tysięcy lat.
Dzięki życzliwości dyrekcji MOKSiR w Chrzanowie, w szczególności pani Jolanty Kupiec oraz pana Antoniego Dobrowolskiego, prace uczniów zostały wypalone w piecu węgierskim ustawionym na Placu Tysiąclecia. Wypał poprzedzał wernisaż wystawy prac studentów i absolwentów Pracowni Rzeźby w Ceramice na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uczniowie uzyskali możliwość wypalania prac wspólnie z artystami tworzącymi pod kierunkiem profesora Czesława Dźwigaja i profesor Marity Benke – Gajdy. Otarli się o sztukę profesjonalną. Poznali tajniki ceramiki. Wystawę prac w Galerii Na Styku można oglądać do 21 listopada.

P o l e c a m  !!!

Aneta Solińska