Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund 2012

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund 2012 odbędzie się dnia 21 listopada 2012 w godz. 13.00 – 14.00

Zawody mają miejsce tylko raz . Uczeń rozwiązuje test w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem szkolnej komisji

Zgłoszenia  do dnia 25 października 2012 wraz z wpisowym w wysokości 8 zł przyjmuje profesorka Elżbieta Tekiela /sala nr 6 obok sklepiku/

Archiwalne testy oraz regulamin konkursu można przejrzeć na stronie: http://www.old.jersz.pl/index.php

Każdy ma szansę sprawdzenia się i porównania swojej wiedzy z uczniami innych szkół w województwie i kraju. Materiał językowy, którego dotyczyć będą testy, uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania.

Zapraszamy!