Konkurs na pracę pisemną NBP

XI edycja Konkursu na pracę pisemną

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej.

Konkurs ogłaszany jest w następującej kategorii:

  • Szkoły ponadgimnazjalne: Lokowanie oszczędności, czyli sztuka roztropności.

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2012/2013.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

  • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto;
  • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto;
  • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto;
  • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1100 zł brutto.

Prace można nadsyłać do 26 października 2012 r. na adres:

Departament Edukacji i Wydawnictw
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa       –    z dopiskiem Konkurs na pracę pisemną.

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na grudzień 2012 r.

 

Regulamin oraz ważne informacje dotyczące konkursu znajdują się  na stronie:  http://www.nbp.pl/home.aspxf=/konkursy/2012/knpp/main.html

e-mail: mlodziez@nbp.pl

 Prace należy składać do mgr Mirosławy Sojki – nauczyciela podstaw przedsiębiorczości do dnia 19 października 2012 roku.