Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 15 października 2012 o godz. 8.30 w sali MOKSiR w Chrzanowie odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której klasy pierwsze złożą uroczyste ślubowanie. Uczniów klas pierwszych obowiązuje w tym dniu strój galowy.

Do udziału w tym ważnym wydarzeniu serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych.

Po akademii klasy pierwsze na lekcji 4 i 5 mają spotkanie z wychowawcami oraz grupowe zdjęcie do Kroniki Szkolnej.

Na akademię przychodzą również trzyosobowe reprezentacje klas drugich i trzecich.

Lekcje odbywają się według obowiązującego planu od 4 godziny.