Podziękowanie

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie
II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie
składają  serdeczne podziękowania  

firmie „MROKOR” 

za nieodpłatną naprawę fantoma służącego do ćwiczeń praktycznych na lekcjach przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa.