Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Jest nam przyjemnie poinformować,
że stypendystką Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2012/2013 została

Patrycja Brus, uczennica klasy III e, 

która również otrzymała
Nagrodę Starosty Powiatu Chrzanowskiego
w kategorii: za najlepsze wyniki w nauce

Dziękujemy i serdecznie gratulujemy! 

Patrycja Brus w roku szkolnym 2011/2012 uzyskała średnią ocen 5,14 i podziękowanie za 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych.
Patrycja uczestniczyła w licznych konkursach na szczeblu ogólnopolskim i powiatowym. Jest liderem grupy, który zakwalifikował się do Finału Krajowego V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mam Haka na Raka” i uzyskała dyplom Hakowicza. Jej grupa otrzymała wyróżnienie za kreatywność i zaangażowanie oraz została zobligowana do stworzenia projektu kampanii społecznej, mającej na celu zachęcanie do profilaktyki raka. Jest również finalistką Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań Pitagorasem – MUM” zorganizowanego w ramach projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”.

Uczennica wyróżnia się wzorową postawą uczniowską, cechuje ją szlachetność, wrażliwość  i otwartość  na drugiego człowieka. Jest wolontariuszką i przez cały rok szkolny współpracowała z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, gdzie sprawowała opiekę nad dziećmi z rodzin zastępczych powiatu chrzanowskiego. Pomagała im w nauce, organizowała aktywne formy spędzania wolnego czasu. Od dwóch lat jest również wolontariuszką Stowarzyszenia WIOSNA i uczestniczy w Ogólnopolskiej Akcji Szlachetna Paczka”. W roku szkolnym organizowała pracę magazynu „Szlachetna Paczka” , który znajdował się w budynku II LO w Chrzanowie. Rodziny z naszego powiatu obdarzyły Patrycję dużym zaufaniem podczas wywiadów środowiskowych. Jej poświęcenie, wytrwałość i odwaga mają w świadczeniu wolontariatu bardzo ważny wymiar. Patrycja pomaga innym poświęcając swój czas, troszcząc się o nich z nadzieję na lepsze jutro.Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo codziennego świadczenia wolontariatu Patrycja nie zaniedbywała obowiązku szkolnego. Taka postawa jest wzorem do naśladowania dla młodych chcących zmieniać świat na lepsze.

Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/2013 ze szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego znajduje się na poniższej stronie internetowej:

http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=7751