Wizyta studyjna beneficjentów z Zachodniej Ukrainy

Dnia 11 i 18 października br.  w godz. od 930 – 1130 w naszej szkole  zorganizowano spotkanie z beneficjentami projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, którego organizatorem była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Beneficjenci ( dwie grupy – każda po 20 osób) to nauczyciele przedsiębiorczości, metodycy oraz dyrektorzy szkół z terenu Zachodniej Ukrainy.  Jednym z etapów realizowanego projektu są wizyty studyjne w małopolskich szkołach, uczelniach wyższych, instytucjach oświatowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Głównym celem spotkań w naszej szkole była: prezentacja szkoły oraz metody prowadzenia zajęć przedsiębiorczości dla młodzieży. Spotkania przebiegły w bardzo miłej atmosferze i polegały na  wymianie: informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów, szerokim zainteresowaniu gości Innowacyjnymi metodami projektów edukacyjnych  realizowanych w obrębie przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, nawiązaniu kontaktów zawodowych i wykorzystaniu ich w przyszłości do realizacji wspólnych projektów.

Mamy nadzieję, że wizyty te zaowocują współpracą pomiędzy szkołami z Zachodniej Ukrainy a II Liceum Ogólnokształcącym, co byłoby ich najlepszym, wymiernym rezultatem.