Sprawozdanie ze zbiórki datków na rzecz Domu Dziecka

heartSerdecznie dziękuję wszystkim  uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się do zbiórki datków na rzecz podopiecznych przebywających w Domu Dziecka w Chrzanowie.
W trakcie akcji udało nam się pozyskać środki finansowe
tj. 938,51 PLN od uczniów i nauczycieli, za które wraz z Panią Intendent z Domu Dziecka zostały zakupione najpotrzebniejsze rzeczy tj. odzież, środki czystości, kosmetyki i przekazane mieszkańcom na uroczystej Wigilii 20 grudnia 2012r.

Jeszcze raz dziękuję za wielkie serce!

Anna Kozioł

P.S. Szczegółowy raport z wydatków i zbiórki pieniędzy dostępny w sekretariacie szkoły.