Warsztaty dla dokumentalistów życia społecznego

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
zaprasza uczniów na
„Warsztaty dla dokumentalistów życia społecznego”

W czasie warsztatów uczestnicy poznają zasady zbierania archiwaliów,  ich digitalizacji, nagrywania relacji środków historii, wykorzystywania bezpłatnych programów komputerowych do obróbki materiałów multimedialnych, fotografowania, publikacji w Internecie oraz podstawy prawa autorskiego. Warsztaty będą prowadzone tak by uczestnicy mogli korzystać w praktyce ze zdobytej wiedzy, poznać swój region i poszerzyć swoje wiadomości z zakresu wykorzystania Internetu.

  • Projekt jest realizowany w formie 7 warsztatów.
  • Zajęcia będą odbywać się w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pogorzycach od lutego do czerwca 2013 r. w godzinach popołudniowych, raz w miesiącu.
  • Warsztaty prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę biblioteczną.
  • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się
1 lutego 2013 roku o godz. 16°°
w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pogorzycach
ul. K. Szymanowskiego 21
(budynek Szkoły Podstawowej w Pogorzycach)

 Zgłoszenia przyjmuje  biblioteka szkolna.