17 lutego – Międzynarodowy Dzień Kota

Autor: Aneta Solińska

17 LUTEGO – W MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOTA

Samorząd Uczniowski inicjuje zbiórkę karmy dla Schroniska Pro Animals
w Oświęcimiu !!!

W ramach akcji MAM KOTA NA PUNKCIE KOTA przeprowadzimy:

  • zbiórkę karmy dla zwierząt,
  • akcję adopcyjną zwierząt,
  • rozpropagujemy idee wolontariatu,
  • zorganizujemy prelekcje dotyczącą ochrony praw zwierząt.

Jeżeli chcesz włączyć się w działania na rzecz Fundacji zgłoś się do opiekunów SU lub przewodniczącej Szkoły.

NA POCZĄTEK KONKURS !

Regulamin konkursu KOTY W OBRAZIE