Konkurs wideo – nagroda 750€

Verliebt in DeutschVerliebt in Deutsch

Poszukujemy najbardziej kreatywnych uczniów uczących się języka niemieckiego.

Zakochani w niemieckim: Za pomocą krótkiego, samodzielnie nakręconego spotu wideo (krótkiego filmu reklamowego) ludzie różnych narodowości mają przedstawić swój własny  świat uczenia się języka niemieckiego. Uczestnicy udowodnią przy tym swoją znajomość tego języka, zabawią się kreatywnością i pokażą, co rozumieją pod hasłem:

„Zakochany w niemieckim”

 Ocena:

Przekazane videospoty umieszczone zostaną na kanale konkursowym www.youtube.com/verliebtindeutsch

Filmy będą mogli zobaczyć, komentować i oceniać zarówno uczestnicy konkursu jak i nie uczestniczący w nim. Zwycięży film, który dnia 31 marca 2013 zdobędzie najwięcej fanów i otrzyma najlepsze oceny.

Zwycięski film oraz inne wyróżnione prace zostaną pokazane na Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli Języka Niemieckiego 2013  – Internationale Deutschlehrer Tagung IDT 2013- w Bolzano

Ostateczny termin nadsyłania prac: 31.03.2013.

 Nagrody

1. m-ce: 750 Euro

2. m-ce: 500 Euro

3. m-ce: 250 Euro

 Warunki uczestnictwa

Prace mogą zawierać tylko oryginalne, jeszcze nie publikowane nagrania audio i/lub wideo oraz animowane obrazki, zdjęcia, animacje i ścieżki dźwiękowe.

 

  • Długośc filmu max. 3 min. Film powinien być odtwarzany zwykłymi programami (Windows Media Player, VLC)Należy nakręcić go po niemiecku. Autorzy powinni mieć prawa autorskie do reprodukcji obrazów, dźwięków i innych zawartych form przekazu, które podlegaju prawu autorskiemu.
  • Jeśli film nakręcany jest przez niepełnoletnich, nauczyciel musi mieć pisemną zgodę rodziców..
  • Nie będą akceptowane filmy, które noszą jakiekolwiek znamiona przestępstwa  lub nie są właściwe w kontekście edukacyjnym
  • Redakcja decyduje o tym, czy film jest odpowiedni oraz czy treści są właściwe.

Regulamin w oryginale

 Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela
profesorka Elżbieta Tekiela, sala nr 6 /obok sklepiku/