Książki zapomniane

Towarzystwo Nauczycieli

Bibliotekarzy Szkół Polskich

Oddział Chrzanów

ogłasza

konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych

„Ocalić od zapomnienia.

Książki, które zagubiły się w czasie”

Regulamin i pozostałe informacje