Poszukiwany ! Poszukiwana !

DJ

który/a poprowadzi dyskotekę szkolną!!

Zgłoszenia przyjmuje przewodnicząca SU Gabriela Głogowska, oraz opiekunowie SU.

CZEKAMY DO WTORKU 5. II. 2013 !