Spotkanie ze Starostą Chrzanowskim

W środę 6 lutego 2013 r. odbyło się w naszym Liceum kolejne już spotkanie ze Starostą Chrzanowskim Adamem Potockim.
Pretekstem do zaproszenia starosty stała się lekcja  wiedzy  o społeczeństwie dotycząca samorządu terytorialnego.
Wzięli w niej udział uczniowie klas pierwszych  i g.
Spotkanie trwało dwie godziny lekcyjne,  na których omówiono funkcjonowanie organów  władz samorządowych  na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Szczególną uwagę nasz gość zwrócił na funkcjonowanie powiatów ziemskich i grodzkich.
Podczas tej innej lekcji wos-u uczniowie mogli oczywiście zadawać pytania. Jak sami stwierdzili, od kogo lepiej uczyć się samorządności, jak nie od praktyka. Szczególnie interesowały młodych ludzi kwestie ostatniego referendum w sprawie odwołania Burmistrza Trzebini, czy też opinia gościa o aktualnej sytuacji w sejmie RP dotyczącej odwołania Wandy Nowickiej z prezydium sejmu i zastąpienia jej Anną Grodzką. Uczniowie pytali również o karierę i plany zawodowo-polityczne na przyszłość.Na koniec spotkania odbył się mały sprawdzian wiedzy o naszym powiecie a jego uczestnicy otrzymali nagrody.

Mam nadzieję na kontynuowanie tego sposobu oswajania polityki, kwestii aktywności społeczeństwa obywatelskiego także  w przyszłości.

 

 Ewelina Furmanik