Powiatowy Konkurs Recytatorski 2013

Powiatowy Konkurs Recytatorski

„Poezja Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”

 

„Ile razem dróg przebytych?

Ile ścieżek przedeptanych?

Ile deszczów, ile śniegów

Wiszących nad latarniami?”

  

Regulamin

1. Organizator:

II Liceum Ogólnokształcące
im. K. K. Baczyńskiego
Chrzanów, ul. Wyszyńskiego 19
Tel./fax: 0-32, 62-365-94

sekretariat@lo2.edu.pl

 

2. Cele i założenia programowe:

 • integrowanie uczniów wokół twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
 • przywołanie wspomnień o poecie i jego twórczości,
 • kształtowanie postawy kreatywnej wobec wyzwań XXI wieku,
 • propagowanie piękna poezji refleksyjno – filozoficznej,
 • poszukiwanie literackich wzorów i wartości istotnych w życiu młodego człowieka,
 • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży,
 • upowszechnianie kultury języka.

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla młodzieży powiatu chrzanowskiego,
 • szkoła może zgłosić do udziału 3 uczestników,
 • każdy z  uczestników konkursu przygotowuje do recytacji 2 utwory,
 • zgłoszenia do udziału należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) na załączonej karcie do 10.04.2013r, na adres szkoły podany wyżej lub przesłać e-mailem z dopiskiem „Konkurs Recytatorski – Poezja Konstantego ldefonsa Gałczyńskiego”

4. Jury dokona oceny prezentacji według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru,
 • znajomość tekstu,
 • interpretacja utworu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

5. Finał konkursu recytatorskiego odbędzie się w budynku

II LO im. K. K. Baczyńskiego (sala historyczna) dnia 12.04.2013 r. o godzinie 10:00.

Uroczystość będzie połączona z prezentacją multimedialną na temat
„Życia i twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”.

 

ORGANIZATORZY:

–        Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego
–        nauczyciele języka polskiego

KARTA ZGŁOSZENIA