Szkolny Konkurs Sentencji Łacińskich „Verba aurea”

Zapraszam do udziału w Szkolnym Konkursie Sentencji Łacińskich

Verba aurea”.

Termin zgłoszeń do 5 kwietnia 2013 r. u profesorki M. Urbańczyk w środy i piątki (11:00-14:40) lub w bibliotece szkolnej.

Termin konkursu to 10 kwietnia 2013 r., godz. 10:00 (środa).

Rozstrzygnięcie konkursu 12 kwietnia 2013 r. (piątek)

Zasady konkursu:

  1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego.
  2.  Do konkursu mogą przystąpić tylko zgłoszeni wcześniej uczniowie.
  3. Konkurs jest jednoetapowy i przeprowadzony zostanie w formie pisemnej.
  4. Uczestnicy konkursu zgłaszają się do dnia 5 kwietnia 2013 r. (piątek)
    do profesorki M. Urbańczyk lub zapisują się w bibliotece.
  5. W konkursie należy wykazać się znajomością popularnych sentencji i zwrotów łacińskich (przekład z języka polskiego i z języka łacińskiego) oraz umiejętnością zastosowania ich we właściwym kontekście w języku polskim.
  6. Do konkursu obowiązuje ustalony spis sentencji, więc zapraszamy także tych uczniów, którzy nie mają przedmiotu „język łaciński”.
  7. Nagrody: laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.
  8. Spis sentencji będzie dostępny w bibliotece, do odebrania przy zgłoszeniu oraz na stronie internetowej szkoły.

Zapraszam do udziału – Fortes Fortuna adiuvat

Mariola Urbańczyk

Sentencje i zwroty łacińskie