II LO to najlepszy wybór!

GIMNAZJALISTO !!

II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego to najlepszy wybór !!!

Kształcenie w naszej Szkole rozwinie Twoje zainteresowania, poszerzy horyzonty, umożliwi realizację pasji, przygotuje Cię do podjęcia studiów na wybranym  kierunku, otwierając drogę do kariery.

We love 2 LO

GIMNAZJALISTO! W klasie pierwszej będziesz realizował przedmioty  podstawowe, obowiązkowe zgodnie z nową podstawą programową (tzw. klasy ogólne).
Od klasy drugiej wybierzesz 3 przedmioty rozszerzone spośród:

 • języka polskiego,
 • języków obcych,
 • historii,
 • wiedzy o społeczeństwie,
 • historii sztuki,
 • geografii,
 • biologii,
 • chemii,
 • fizyki,
 • matematyki,
 • informatyki,
 • języka łacińskiego i kultury antycznej,
 • filozofii.

W szkole nauczane są języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski . Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

Przedmioty uzupełniające realizowane od klasy drugiej dadzą Ci możliwość rozwinięcia zainteresowań. Proponujemy wybór:

 • profilaktyki prozdrowotnej,
 • grafiki komputerowej,
 • zajęć artystycznych,
 • warsztatów turystycznych,
 • ekonomii w praktyce.

W roku szkolnym 2013/ 2014 – wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, tworzymy KLASĘ MUNDUROWĄ! Nauka w tej klasie zostanie poszerzona o:

 • zajęcia prowadzone przy współpracy z Komendą Powiatową Policji, Państwową Strażą Pożarną, Wojskową Komendą Uzupełnień
 • zajęcia prowadzone na strzelnicy, przygotowujące uczniów do zawodów strzeleckich,
 • kurs ratownika medycznego, potwierdzony certyfikatem.
 • Nauka w tej kasie ułatwi podjęcie pracy, studiów „mundurowych”.
 • Obowiązującym ubiorem (jeden dzień w tygodniu) będzie mundur.

Nasze Atuty:

 • wysoki poziom kształcenia w przyjaznej atmosferze,
 • niekonwencjonalne lekcje, odbywające się w ramach FESTIWALU NAUK (prezentacje, zajęcia warsztatowe z zakresu biologii prowadzone przez lekarzy medycyny, wykładowców uniwersyteckich); DIALOGU KULTUR (spotkania z cudzoziemcami, m.in.: Meksykaninem, Włochem, Etiopczykiem, Niemcem, Ukraińcem), lekcje prowadzone w muzeach, galeriach sztuki,
 • współpraca z: Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, realizacja  roku „zerowego”’, Uniwersytetem Śląskim, z instytucjami kultury,
 • realizacja projektów unijnych,
 • prężnie działający: Samorząd Uczniowski, Klub Europejski, Uczniowski Klub Sportowy,
 • zajęcia futsalu dziewcząt i chłopców (możliwość treningów pod patronatem klubu Wisła Krakbet Kraków)
 •  nauczanie religii lub etyki.

Spotkajmy się 1 września ! :)