Głosowanie zakończone! Znamy wyniki!

ZNAMY WYNIKI GŁOSOWANIA!

Do wyborów zgłoszono: 20 kandydatek do tytułu Miss i 17 potencjalnych Misterów.

Głosowały 422 osoby, oddano 394 głosy ważne i 28 głosów nieważnych.

Komisja wyborcza w składzie: Anna Bogusz, Klaudia Kaszyca, Gabriela Głogowska skrupulatnie przeliczyła głosy i ogłasza co następuje:

  • Tytuł Miss Szkoły otrzymuje Aleksandra Frankfurter z klasy 2c – 43 głosy.
  • Tytuł Wicemiss Szkoły  otrzymują: Gabriela Bober z klasy 2e i Ewa Rejdych z klasy 3e – 34 głosy.
  • Tytuł II Wicemiss Szkoły otrzymuje Klaudia Doległo z klasy 2a – 33 głosy.
  • Tytuł Mistera Szkoły otrzymuje Adam Gontarz z klasy 3f – 48 głosów.
  • Tytuł Wicemistera Szkoły otrzymuje Bartosz Piwowar z klasy 2d – 43 głosy,
  • Tytuł II Wicemistera Szkoły otrzymuje Jakub Kasprzyk  z klasy 2a – 35 głosów.

Protokół głosowania dostępny w bibliotece.
Wybory koordynowali: Gabriela Głogowska, Anna Bogusz, Klaudia Kaszyca, Wojtek Kasprzyk, Marta Janik.
Oficjalne tytułowanie nastąpi na Zakończeniu roku szkolnego klas I i II.

SYLWETKI LAUREATÓW (kliknij!)

Miss Szkoły 2013                  Mister szkoły 2013