Misterium Męki Pańskiej w obiektywie aparatu fotograficznego Klaudii Kaszycy i Martyny Urbańskiej

Klaudia Kaszyca

 

 

Martyna Urbańska