Rozprawy sądowe w klasie 1a

Dnia 25 lutego 2013 r. na lekcji pani profesor Agnieszki Rusek zadaniem uczniów klasy 1a było przeprowadzenie rozprawy sądowej. Uczniowie w klasie byli podzieleni na dwie grupy- żeńską i męską. Grupy zaprezentowały przebieg  procesu karnego oraz cywilnego. Uczniowie zapoznali się z funkcjami wszystkich osób biorących udział w rozprawie – od sędziego po świadka. Podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat prawa, aby jak najlepiej odegrać swoje role. Dodatkową atrakcję przygotowała grupa dziewcząt. Rolę sędziny, prokurator i obrońcy odgrywały w togach, które udało im się wypożyczyć dzięki uprzejmości pracowników sądu.

Dziękujemy pani profesor Agnieszce Rusek za zorganizowanie lekcji w takiej formie i umożliwienie nam wykazania się naszymi umiejętnościami.

Klaudia Kaszyca, uczennica klasy 1a