Konkurs! Grafika, malarstwo, rysunek…

FUNDACJA PEACE FESTIVAL– organizator LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM; propagująca dialog międzykulturowy, przełamywanie stereotypów, łączenie ludzi w różnym wieku, o różnym statusie społecznym, religijnym, poglądach, narodowości; potępiająca rasizm i antysemityzm

ogłasza konkurs!

Temat konkursu:  Plakat propagujący hasło:  CHORY. TAKI SAM JAK JA.

Warunki techniczne: Praca malarska, graficzna zapisana jako plik poglądowy projektu plakatu opartego na podstawowym wymiarze 700 x 100 cm (format pionowy), w proporcji.

Nagrody: Nagrody pienięzne: 500; 1000zł.

Prace należy złożyć do 5 czerwca; pomoc merytoryczna: p.Aneta Solińska

Autor: Aneta Solińska