Opowiedz nam, nasza Ojczyzno…

Ranek pogodny, z doliny mgły wstają,
Kościelne dzwony nowy dzień witają…

W poniedziałek, 29 kwietnia 2013 roku, przedstawiciele klas pierwszych i drugich: Anna Bogusz (2b), Kamil Krężołek (2b), Gabriela Głogowska (2d), Klaudia Skrzypek (2a), Maria Potempa (2a), Marta Janik (2a), Aleksandra Koźmin (2a), Aleksandra Kumala (2a), Konrad Ściebur (1a) i Joanna Siwek (1c) kilkunastominutowym montażem słowno-muzycznym uczcili pamięć o historycznym wydarzeniu, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja w roku 1791.
W duchu patriotyzmu przypomnieli znaczenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie, po amerykańskiej, tego typu ustawy dla narodu polskiego oraz udowodnili, że w świadomości wszystkich Polaków nadal jest ona synonimem zjednoczenia w dążeniach niepodległościowych i chęci poprawy sytuacji politycznej państwa.

…Chórami ptactwa tam dzwoni dąbrowa…
Ojczyzno moja, bądź zdrowa!

Autor: Aleksandra Kumala