Dzień Aktywnego Obywatela

DAOlogo_kolor4

25 września w godz. 7.30 do 13.00 w naszej szkole odbędzie się Dzień Aktywnego Obywatela.

Pierwszym punktem programu będzie debata oksfordzka uczniów II LO. Jej teza brzmi następująco: Polacy są aktywnymi obywatelami. Po debacie będzie miała miejsce prelekcja, którą poprowadzi moderator całego wydarzenia – p. Mateusz Mrozowski. Powie on o społeczeństwie jakości w kontekście praktycznych aspektów partycypacji społecznej.

Podczas Dnia Aktywnego Obywatela będziemy równie gościć przedstawiciela lokalnej władzy samorządowej. Wydarzenie zakończy się quizem wiedzy Świadomy obywatel z zakresu praw i obowiązków każdego obywatela, w którym uczniowie będą mogli wygrać projektowe gadżety.

Dniu Aktywnego Obywatela, w godzinach od 9.00 do 13.00 towarzyszyć będą targi lokalnych organizacji pozarządowych. Będzie to znakomita okazja do przybliżenia działalności tych organizacji uczennicom i uczniom II Liceum oraz pozyskania wolontariuszy do realizowanych przez nich działań. Mamy nadzieję, że ukazanie młodym obywatelom, tego jak szerokie jest spektrum działania organizacji pozarządowych na terenie Chorzowa oraz jak duże są możliwości zaangażowania w ich pracę, pobudzi do aktywności potencjalnych młodych działaczy.

Organizatorami są Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym II LO w Chrzanowie.

Dni Aktywnego Obywatela organizowane są w ramach projektu Partycypacja społeczna w praktyce -wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski. Celem projektu jest kreowanie postaw obywatelskich, wspieranie i pobudzanie młodzieży do aktywności w życiu publicznym, wzrost wiary w możliwość wywierania wpływu na życie w lokalnej społeczności oraz podniesienie świadomości praw i obowiązków obywateli.

W małopolskich szkołach projekt przebiega dwuetapowo. Pierwszym elementem jest Dzień Aktywnego Obywatela, drugim – interaktywne warsztaty nakierowane na kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wolontariatu.

* Projekt Partycypacja społeczna w praktyce -wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
* Zapraszamy na stronę internetową projektu www.partycypacjaspoleczna.org oraz fanpage na facebook’u https://www.facebook.com/PartycypacjaSpoleczna?fref=ts