Turniej wiedzy o przedsiębiorczości – Edycja III

Z wielką przyjemnością zapraszamy po raz kolejny do udziału w Turnieju wiedzy o przedsiębiorczości – Edycja III”. Tak, jak w roku ubiegłym Turniej ma zasięg ogólnokrajowy a jego organizatorami są Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Celem Turnieju jest niezmiennie kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, sprawdzenie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz wskazanie ich znaczenia w miejscu przyszłej pracy. „Turniej wiedzy o przedsiębiorczości” przyczyniać się ma do rozwijania umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, kreatywności, negocjacji, podejmowania decyzjii kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz generowania pomysłów i biznesplanów na własną działalność gospodarczą.

Turniej wiedzy o przedsiębiorczości – Edycja III odbywać się będzie na podobnych zasadach jak w roku ubiegłym: w trzech etapach
w okresie od 24 października 2013 r. do 17 stycznia 2014 r.

Każdy z etapów pozwoli uczestnikom na wykazanie się zarówno wiedzą, jaki umiejętnościami związanymi z tworzeniem i rozwojem własnych pomysłów biznesowych o kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Uczestników do turnieju z danej szkoły zgłasza nauczyciel – Opiekun Szkolny.

Uczestnicy finału otrzymają nagrody rzeczowe, ponadto Laureaci (I, II i III miejsce) otrzymają – ufundowany przez Rektora WSAP – indeks na dowolny kierunek studiów licencjackich oferowany przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku (szczegóły w Regulaminie Turnieju). Przewidziana została także nagroda specjalna (sprzęt elektroniczny) ufundowana przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego dla jednego z finalistów Turnieju.

Regulamin Turnieju – zasady zgłoszeń, przebieg oraz zakres weryfikowanej wiedzy i umiejętności.

Szczegółowe informacje o III Edycji Turnieju, o przebiegu i wynikach II oraz I Edycji.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU!!!

Zgłoszenia przyjmuje pani prof. Mirosława Sojka do dnia 1 października 2013 roku

Autor: Mirosława Sojka