Wybraliście przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego!

Liczba uprawnionych do głosowania uczniów: 592
Głosów oddanych: 434

w tym:

 • głosów ważnych: 419
 • głosów nieważnych: 15

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwały:

 • Natalia Lasik
 • Anita Kaiser
 • Małgorzata Piwowarczyk
 • Gabriela Głogowska

Członkowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014

Lp.

Nazwisko i imię kandydata do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Liczba głosów

1.

Klaudia Kaszyca –  2 a  (Przewodnicząca SU)

110

2.

Dominik Langer – 3 e

54

3.

Mateusz Ostrowski – 2 e (Zastępca Przewodniczącej SU, Sekretarz)

53

4.

Mateusz Kukułka – 2 f   (Skarbnik)

40

5.

Zuzanna Raczyńska – 2 f  (Skarbnik)

34

6.

Mateusz Tomaszek – 1 e

22

7.

Aleksandra Podgajna – 1 a

20

8.

Aleksandra Kłeczek – 1b

14

Zgłosiliście 14 nauczycieli jako kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Najwyżej w rankingu wyborczym uplasowali się: 

Lp.

 Nazwisko i imię kandydata na opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Kolejność zgodna z liczbą oddanych głosów

Liczba głosów

1.

Aneta Solińska

85

2.

Jerzy Jura

62

3.

Wioletta Gajda

55

4.

Izabela Ciołczyk

34

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały

 • prof. Aneta Solińska,
 • prof. Wioletta Gajda.

Pamiętajcie, że wszyscy możecie zaangażować się w podejmowane przez Samorząd Uczniowski inicjatywy, współtworzyć szkolną codzienność. Potraktujcie ten rok szkolny jako kampanię przed kolejnymi wyborami!

Propozycje działań zgłaszajcie do reprezentujących Was członków SU!

Jednocześnie dziękujemy za kreatywność, zaangażowanie, konsekwencję, opiekunom i członkom Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013:

 • profesor Anecie Solińskiej,
 • profesor Mirosławie Sojce,
 • profesor Barbarze Nosek,
 • przewodniczącej SU Gabrieli Głogowskiej,
 • Annie Bogusz,
 • Klaudii Kaszycy,
 • Wojciechowi Kasprzykowi.

Postawiliście poprzeczkę wysoko, niech Wasi następcy uczą się od najlepszych! :)

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2013/2014