Dialog Kultur

Dialog Kultur

Swoją tożsamość kulturową budujemy porównując się z innymi. W konfrontacji z odmienną kulturą, napotykamy na szereg wątpliwości i pytań – odpowiedzi mogą rodzić wyobrażenia o istnieniu swoich i obcych.

Niechęć, niewiedza, wzmacniana fałszywymi stereotypami może prowadzić do postaw ksenofobicznych.

Droga do uczestniczenia w kulturze europejskiej prowadzi poprzez przeżycie własnej tożsamości, rozwijanie jej dzięki komunikacji z innymi, do wzajemnego wzbogacania się.

Sprzyja temu postawa otwartości i dialogu, ciekawości poznawczej i tolerancji.

D I A L O G   K U L T U R

Cykl spotkań przybliżających wzór kultury prelegentów. Warsztaty antydyskryminacyjne.

18.11.2013

Ukraina bliżej Polski

Prowadząca: Anna Voronova z Ukrainy

Wolontariuszka pracująca od września w Centrum Żydowskim. Wybrała Oświęcim ponieważ może poznać kulturę dwóch narodów, w kontekście historii i współczesności. Temat realizowany w języku rosyjskim, na lekcjach lektoratowych prof. B. Tomaszek.

18.11.2013

W ramach projektu AKTYWNA PAMIĘĆ – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, realizowanego i finansowanego przez Stowarzyszenie Romów w Polsce, uczniowie zwiedzą teren byłego, nazistowskiego obozu zagłady. Spotkają się z Edwardem Paczkowskim, jedynym z nielicznych, żyjących świadków nazistowskiej zbrodni, Romem, który trafił do obozu w 1942 roku jako dwunastoletni chłopiec, skazany za udział w polskiej partyzantce, nie rozpoznany przez Niemców jako Rom, osadzony w obozie centralnym. Otrzymał numer więźniarski 66485. Był świadkiem wielu zbrodni jakich dopuścili się esesmani. Opowie o torturach, których doświadczył, psychicznej i fizycznej przemocy…

19.11.2013

Moja mała i duża Ojczyzna

Prowadzący: Emily Herlyn z Niemiec oraz Michael Holzmannhofer z Austrii

Temat realizowany w języku niemieckim, na lekcjach lektoratowych prof. I. Machniak – Koryczan.

20.11.2013

Spotkanie z Rosją

Prowadząca: Anna Cieplińska, Muzeum w Chrzanowie oraz Nadieżda Logwinienko – Siemek.

 

22.11.2013

Z przymrużeniem oka o Włochach. Źródła stereotypów

Prowadzący: Stefano Deflorian

Absolwent Wydziału Literatury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Trydenckiego; od 15 lat mieszkający w Krakowie; wykładowca języka włoskiego na UJ; tłumacz literatury polskiej.

2.12.2013

Mańana, Flamenco, Fiesta, siesta, corrida – czyli kilka słów o hiszpańskiej kulturze

Prowadząca: Bożena Bojanowicz

Lektor języka hiszpańskiego w Centrum Języków  Obcych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, oraz na kierunku Filologia Angielska- Lingwistyka Stosowana.

Spotkanie będzie poświęcone najważniejszym aspektom hiszpańskiej kultury – tańcowi, muzyce, zwyczajom, obchodzonym świętom oraz kuchni. Jego celem będzie też zapoznanie odbiorców z głównymi formami ekspresji kulturowej charakterystycznym dla przedstawicieli tego kręgu kulturowego, takim jak mowa ciała czy zachowania typowe z punktu widzenia komunikacji międzykulturowej.

2.12.2013

Salsa

Taniec latyno – amerykański. Salsa w języku hiszpańskim oznacza sos lub smak, sugerując pikantne i aromatyczne doznania… taneczne kroki poprowadzi Julian – Hiszpan, tancerz ONE WAY Fitness Chrzanów.

6.12.2013

Po co nam tolerancja?

Prowadzący: Macieja Zabierowski, edukator Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu

Film Niebieskoocy obnaży mechanizmy procesu dyskryminacji, uzmysłowi nam, że każda mniejszość może stać się ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej – w tej mniejszości możemy znaleźć się my sami. Konieczne więc jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem dyskryminacji – pamiętając, że ludobójstwa nie zaczynają się od obozów. Pierwsze jest zawsze pogardliwe słowo… Kiedy ruszy machina śmierci, nie da się już wiele zrobić…

11.12.2013

Japonia – poznać znaczy zrozumieć

Prowadzący: Akkiko Biedroń

Przywoła bliskie jej tradycje, opowie o kulturze kraju w którym się wychowała. Zapraszamy na Spotkanie z Japonią..

ZAPRASZAM !
Aneta Solińska