Mamy Niepodległą!

Profesorowie historii naszej szkoły serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej

„Mamy Niepodległą!”

Akcja polega na bezpłatnym wysyłaniu przez uczniów okolicznościowych życzeń w postaci tradycyjnych kartek pocztowych, które będą na Was czekać

od 5 listopada w przewiązce segmentu D.

Pocztówki są gotowe do zaadresowania i wysłania przyjaciołom, bliskim i znajomym z okazji Narodowego Święta Niepodległości obchodzonego w dniu 11 listopada.

Więcej na temat akcji pod adresem: http://muzeumpilsudski.pl/dzialalnosc/mamy-niepodlegla/o-akcji

Pomysłodawcą i autorem koncepcji akcji jest Artur Matys – Kierownik Działu Promocji i Komunikacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Autorami projektów kartek są wybitni polscy artyści graficy: Piotr Młodożeniec, Andrzej Pągowski i Józef Wilkoń.
Ambasadorami akcji są Daniel Olbrychski, Emilian Kamiński, Grażyna Wolszczak, Anna Cieślak, Mateusz Damięcki, Artur Andrus, Paweł Fajdek i Piotr Małachowski.
Akcję objęła patronatem honorowym Pani Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.
Organizatorami akcji „Mamy Niepodległą!” są Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego.
Akcję koordynuje Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Partner Strategiczny: Poczta Polska S.A.
Partner: Związek Harcerstwa Polskiego.
Patroni medialni: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio Program 1

Ewelina Furmanik