Dialog Kultur

DIALOG   KULTUR

W tym roku szkolnym zrealizowaliśmy następujące tematy:

Różnice kulturowe w komunikacji międzynarodowej.

Różnice cywilizacyjne, czy kulturowe uniemożliwiają często podjęcie dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych państw. Powodem tego stanu rzeczy jest niezrozumienie podstawowych różnic międzyludzkich. Dlaczego pokazanie podeszwy buta wyraża największą pogardę w stosunku do drugiego człowieka w krajach arabskich? Dlaczego kobietom nie wolno dotykać mnichów buddyjskich? – genezę zachowań obowiązujących w świecie kultury islamu, podziału kultur na „ciepłe” i „zimne”, kręgów kulturowych, oraz zagadnienie dystansu kulturowego wyjaśnił Michał Futyra – dziennikarz. W 2004 roku wyróżniony przez Ośrodek KARTA i Fundację Batorego w konkursie „Historia Bliska” za publikację z zakresu dziennikarstwa historycznego. W 2009 roku przedstawiciel Polski na konferencji naukowej „ASEM Interfaith Cultural Youth Camp Project” w Bangkoku.

Aktywna pamięć – Ocalić od zapomnienia, program realizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Romów w Polsce. Uczniowie zwiedzili teren byłego, nazistowskiego obozu zagłady. Spotkali się z Edwardem Paczkowskim, jedynym z nielicznych, żyjących świadków nazistowskiej zbrodni, Romem, który trafił do obozu w 1942 roku jako dwunastoletni chłopiec, skazany za udział w polskiej partyzantce, nie rozpoznany przez Niemców jako Rom, osadzony w obozie centralnym. Otrzymał numer więźniarski 66485. Był świadkiem wielu zbrodni jakich dopuścili się esesmani. Opowiedział o torturach, których doświadczył, psychicznej i fizycznej przemocy.

Moja mała i duża Ojczyzna.
Prowadzący: Emily Herlyn z Niemiec, Michael Holzmannhofer z Austrii.

Temat realizowany był w języku niemieckim na lekcjach lektoratowych pani Ireny Machniak – Koryczan, oraz pani Agaty Żywińskiej.

Ukraina bliżej Polski
Prowadząca: Anna Voronova z Ukrainy.

Wolontariuszka pracująca od września   Centrum Żydowskim. Wybrała Oświęcim, ponieważ może poznać kulturę dwóch narodów w kontekście historii i współczesności. Temat realizowany w języku rosyjskim, na lekcjach lektoratowych pani Barbary Tomaszek.

Spotkanie z Rosją.
Prowadząca: Anna Cieplińska, Muzeum w Chrzanowie, Nadieżda Logwinienko – Siemek.

Wysłuchaliśmy opowieści o obyczajach wschodnich sąsiadów.

Z przymrużeniem oka o Włochach. Źródła stereotypów.
Prowadzący: Stefano Deflorian

Absolwent Wydziału Literatury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Trydenckiego; od 15 lat mieszkający w Krakowie; wykładowca języka włoskiego na UJ; tłumacz literatury polskiej. „Z przymrużeniem oka” opowiedział o rodakach. Komentował zachowania Włochów w sytuacjach życia codziennego- odnosząc się tym samym do zaprezentowanych animacji.

Mańana, Flamenco, Fiesta, Siesta, Corrida – czyli kilka słów o hiszpańskiej kulturze
Prowadząca: Bożena Bojanowicz.

Spotkanie było poświęcone najważniejszym aspektom hiszpańskiej kultury – tańcowi, muzyce, zwyczajom, obchodzonym świętom oraz kuchni. Jego celem było też zapoznanie odbiorców z głównymi formami ekspresji kulturowej charakterystycznym dla przedstawicieli tego kręgu kulturowego, takim jak mowa ciała czy zachowania typowe z punktu widzenia komunikacji międzykulturowej. Taneczne kroki salsy – tańca latynoamerykańskiego poprowadził Julian – Hiszpan, tancerz ONE WAY Fitness Chrzanów. Otwartą lekcję języka hiszpańskiego poprowadziła pani Elżbieta Bałazińska.

Po co nam tolerancja?
Prowadzący Macieja Zabierowski, edukator Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu uwrażliwiając na problem dyskryminacji, przeprowadził warsztaty, których głównym założeniem było wywołanie w uczestnikach empatii – „weszli w rolę” swych żydowskich rówieśników, potomków mieszkańców Oświęcimia.

Japonia – poznać znaczy zrozumieć.
Prowadząca: Akkiko Biedroń

Przywoła tradycje obchodów Nowego Roku w Japonii.

Swoją tożsamość kulturową budujemy porównując się z innymi.
W konfrontacji z odmienną kulturą, napotykamy na szereg wątpliwości i pytań – odpowiedzi mogą rodzić wyobrażenia o istnieniu swoich i obcych.
Niechęć, niewiedza, wzmacniana fałszywymi stereotypami może prowadzić do postaw ksenofobicznych.
Droga do uczestnictwa w kulturze europejskiej prowadzi poprzez przeżycie własnej tożsamości, rozwijanie jej dzięki komunikacji   innymi, do wzajemnego wzbogacania się.
Sprzyja temu postawa otwartości i dialogu, ciekawości poznawczej i tolerancji.

Aneta Solińska