Indeks Start2Star – finansowanie przez cały okres studiów

Indeks Start2Star to projekt dla niezamożnych i zdolnych maturzystów, zapewniający finansowanie przez cały okres studiów. Termin wypełnienia formularza do 16 maja 2014 roku. Informacji na temat procedury udziela pedagog szkolny- Katarzyna Szczupak

O uzyskanie stypendium w ramach programu „Indeks Start2Star” możesz ubiegać się, jeśli:

  • Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
  • W bieżącym roku szkolnym przystąpisz do zdawania egzaminu maturalnego;
  • Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce –w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskałeś średnią minimum 4,0;
  • Po uzyskaniu świadectwa maturalnego będziesz starać się o przyjęcie na wyższą uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych;
  • W Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1000 PLN od dwóch lat podatkowych.

UWAGA!!! Wszystkie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

Więcej informacji na stronie internetowej www.paga.org.pl

Katarzyna Szczupak