Uwaga Konkurs! Pula nagród wynosi 45 000 zł.!

Europejska Akademia Sztuk, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Akademia Finansów i Biznesu Vistula organizują konkurs w kategorii: plastyka, fotografia.

Tematem Konkursu jest „Woda”, rozumiana jako:

 • żywioł, siła i energia, dająca życie lub jako siła niszcząca, piękna i bestia,
 • woda, rzeka, królowa polskich rzek, świadek historii, Wisła, Vistula.

Celem Konkursu jest pokazanie zjawisk, osób, miejsc i wydarzeń związanych z wodą, we wszystkich możliwych sytuacjach, ograniczonych jedynie wyobraźnią autora. Prace fotograficzne mogą być poddane obróbce komputerowej.

Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie pliki spełniające następujące kryteria:

 • format plików – jpg lub JPG,
 • przestrzeń barw plików – sRGB lub RGB,
 • wymiary plików – nie przekraczające 1400 pikseli na dłuższym boku, czyli maksymalnie 1400 x 1400 pikseli.
 • wielkość pojedynczego pliku – nie większa niż 1,2 MB.

W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie (na dzień wpływu prac do Organizatora), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

NAGRODY

Przewidywane są następujące nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora:

 • PIERWSZA NAGRODA o równowartości 1.000,00
 • DRUGA NAGRODA o równowartości 700,00
 • TRZECIA NAGRODA o równowartości 500,00

oraz nagrody specjalne ufundowane przez Organizatora:

 • PIERWSZA NAGRODA SPECJALNA – stypendium edukacyjne o równowartości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć  tysięcy złotych),
 • DRUGA NAGRODA SPECJALNA – stypendium edukacyjne o równowartości 15.000,00 zł (piętnaście  tysięcy złotych),
 • TRZECIA NAGRODA SPECJALNA – stypendium edukacyjne o równowartości 5.000,00 zł (pięć  tysięcy złotych).

Prace należy złożyć do 27 kwietnia, szczegółowych informacji udziela prof. Aneta Solińska