Rozdanie świadectw maturalnych

Rozdanie świadectw maturalnych przez wychowawców klas odbędzie się
27 czerwca 2014 w godzinach 9:00 – 12:00
w salach na parterze.