Warszawski finał konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” – sukces Marty!

Marta Danielkis została finalistką XI edycji konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” organizowanego przez Fundację Shalom.

Zadaniem uczestników było odkrycie śladów pozostawionych przez żydowskich mieszkańców rodzinnych stron, wydobycie z zapomnienia świadectwa tej obecności, poprzez sięgnięcie po pamięć ludzi starszego pokolenia, którzy pamiętają swych żydowskich sąsiadów.

Praca Marty Danielkis Los ludności żydowskiej w Chrzanowie została zakwalifikowana przez komisję centralną złożoną z pracowników naukowych Żydowskiego Instytutu Historycznego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego do etapu centralnego konkursu.

Finał ustny obejmował rozmowę z komisją egzaminacyjną, podczas której zadano pytania z zakresu:

  • wiedzy ogólnej, związanej z tematyką konkursu – na podstawie literatury podstawowej,
  • samodzielnie przygotowanej pracy pisemnej;
  • wybranych lektur.

Spośród typowanych finalistów Konkursu (81 osób), laureat I miejsca otrzymał wolny wstęp na studia w Instytucie Historycznym UW i na Wydziale Polonistyki UW oraz będzie uczestniczył w wyjeździe do Izraela ufundowanym przez Ministerstwo Edukacji Izraela.

Marta Danielkis wróciła z  Warszawy z dyplomem finalisty Konkursu. Tym razem finał nie zakończy się w Izraelu (może za dwa lata?…), ale wrażenia i zainteresowanie tematyką pozostaną na długo…

Fundacja Shalom sfinansowała pobyt w Warszawie, zwiedzanie miasta, zorganizowała wizytę w Pałacu Prezydenckim, spotkanie z Podsekretarzem Stanu, Maciejem Klimczakiem. Na widowni Teatru Żydowskiego w czasie wręczania nagród nie zabrakło przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Kancelarii Prezydent Warszawy.

Aneta Solińska