Uwaga uczniowie klas pierwszych!

 W dniu 1 września po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego i spotkaniu z wychowawcami odbędzie się test z języka angielskiego w celu przyporządkowania do poszczególnych grup lektoratowych.