Lekcja na żywo z Muzeum „Polin”

W 1492 roku Żydzi zostali wygnani z Hiszpanii, Portugalii i krajów niemieckich. Legenda żydowska głosi, że gdy uchodźcy dotarli do ziem polskich, nazwę kraju odczytali jako Po lin (tutaj spocznij), biorąc to za dobry omen…

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie Polin otwarto w 2013 r. Obok Jad Waszem w Jerozolimie (1953) i United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (1993) Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie jest jedną z trzech najważniejszych żydowskich instytucji kultury na świecie; jednak w odróżnieniu od nich nie jest poświęcone wyłącznie historii Holocaustu, lecz dokumentuje historię Żydów od początków żydowskiego osadnictwa na całym obszarze dawnej Rzeczypospolitej.

28 października 2014 roku nastąpi otwarcie wystawy stanowiącej interaktywną podróż przez 1000 – letnią historię Żydów polskich.

23 października 400 tysięcy uczniów z całej Polski (w tym uczniowie II Liceum) odbyli wirtualną podróż, zwiedzając ekspozycję Muzeum wraz z Maciejem Orłosiem i Marią Seweryn, poznając historię Żydów Polskich.