Wolontariat w bibliotece

Dział Informacji Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie zaprasza uczniów II LO do współpracy przy tworzeniu Archiwum Tradycji Lokalnej i Archiwum Historii Mówionej Ziemi Chrzanowskiej.

MASZ CZAS!
DOBRE CHĘCI!
CHCESZ ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE!

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM W MBP W CHRZANOWIE I POMÓŻ OCALIĆ DOKUMENTY OD ZAPOMNIENIA!

Praca wolontariusza to:

 • zbieranie materiałów archiwalnych od społeczności lokalnej takich jak stare fotografie, listy, pamiętniki, dokumenty czyli świadectwa, legitymacje,
 • nagrywanie relacji świadków historii,
 • opracowywanie bibliografii regionalnej,
 • skanowanie prasy lokalnej w celu umieszczenia w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Ty decydujesz kiedy chcesz pomóc! Ważna jest regularność i stałość! Wiele zadań możesz wykonywać w swoim domu!

Co zyskujesz będąc wolontariuszem?

 • szkolenie dotyczące realizowanych zadań,
 • pisemne potwierdzenie oraz ocenę pracy,
 • ciekawe i pożyteczne spędzenie wolnego czasu,
 • możliwość samorealizacji,
 • zdobycie nowych, praktycznych umiejętności,
 • przyjazne warunki pracy.

W 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie otrzymała certyfikat „dobry wolontariat”, który jest potwierdzeniem profesjonalnej i przyjaznej współpracy z wolontariuszami.

Więc powiedz tak dla wolontariatu w bibliotece!

Zgłoszenia przyjmują:

 • Barbara Nosek – bibliotekarz II LO,
 • Małgorzata Zbroszczyk – koordynator wolontariatu w MBP

Barbara Nosek