Informacja dla Maturzystów!

W zakładce MATURA znajdziecie wykaz tekstów kultury, których przeczytanie w całości stanowi warunek konieczny przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka polskiego w maju 2015 r. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem celem weryfikacji stopnia Waszego przygotowania do egzaminu.

Marta Oczkowska