Konkurs „Zabookowani”

Biblioteka szkolna i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Odział w Chrzanowie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych na konkurs

„Zabookowani”

  • Uczestnicy przygotowują film promujący czytanie,
  • Film powinien zostać nagrany w formacie AVI na płycie CD,
  • Czas trwania filmu – maksymalnie 3 minuty,
  • Ilość prac – 3 filmy z jednej szkoły,
  • Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgody na przetwarzanie wizerunku (formularz dostępny w bibliotece szkolnej),
  • Prace należy złożyć w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie, ul. Zielona 15, tel. 32 627-60-44, w terminie do 31 marca 2015 r.
  • Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznieo terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu

Serdecznie zapraszamy
Nauczyciele bibliotekarze