Konkurs na logo II LO!!!

Serdecznie zapraszamy uczniów, absolwentów i nauczycieli naszej szkoły do udziału w Konkursie na Logo II Liceum Ogólnokształcącego
im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie.

Celem konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego naszego Liceum, nawiązującego do charakteru szkoły, spełniającego jednocześnie rolę promocyjną oraz informacyjną.

Nagrodą jest TABLET!!!

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt znaku

1)  Projekt znaku graficznego (logo) powinien:

a)  komponować się zarówno na małym, jak i dużym formacie (A8, A4),
b)  składać się z wyrazów albo rysunków lub z kombinacji wyrazów i rysunków,
c)  być przedstawiony w wersji kolorystycznej i czarno-białej,
d)  być zapisany na płycie CD/DVD w formacie PDF, .jpg oraz .cdr
e)  zawierać dołączony wydruk w kilku formatach, o których mowa w lit. a),

2)  Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej nadającej się do wykorzystania w sposób przedstawiony w pkt. 1. W tym zakresie nie ma wymagań co do kształtu, kolorów i rodzaju czcionki użytych w logo.

3)  Wszystkie zasoby potrzebne do edycji dokumentu, np. czcionki lub obrazy powinny być osadzone w dokumencie lub dołączone wraz z projektem na płycie CD. Należy również podać nazwę użytego programu, w którym praca została wykonana.

Termin i miejsce składania prac konkursowych

1)  Prace, w zaklejonej kopercie opisane „Konkurs na znak graficzny”, należy składać osobiście lub przesłać listownie na adres: 
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19, 32- 500 Chrzanów

2)  Termin nadsyłania prac mija 5 maja 2015 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku nadsyłania prac pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Kryteria oceny prac konkursowych.

Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  • oryginalność znaku,
  • łatwość zapamiętywania i rozpoznawania znaku,
  • funkcjonalność na stronie internetowej szkoły (nawiazanie do jej charakteru)
  • szeroki zakres skali reprodukcji.

Prace powinny być realizowane i zgłaszane indywidualnie.

Rozstrzygnięcie konkursu.

1)  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15 maja 2015 r.

2)  Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w serwisie internetowym II LO.

Osoby odpowiedzialne za kontakt:
profesorka 
Elżbieta Tekiela i profesor Wojciech Bębenek.

Wszystkich chętnych uczestników prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Eżbieta Tekiela
Wojciech Bębenek

Regulamin Konkursu na Logo II LO