Sukces Klaudii Jamróz!

Pragnę poinformować, że Klaudia Jamróz uczennica klasy 1 a otrzymała stypendium w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w roku szkolnym 2014/2015 w kategorii przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Życzymy Klaudii dalszych sukcesów i serdecznie gratulujemy!!!

Mirosława Sojka