Adopcja na odległość

W marcu tego roku na stronach szkoły informowaliśmy Was o” adopcji na odległość. 50 osób z naszej szkoły, członkowie PCK zaopiekowało się dziewczynką z Kenii,  Dorothy Mukami, której przesyłamy co miesiąc 70 złotych. Pieniądze te pokrywają wydatki na wyżywienie, edukację, lekarstwa.
Dorothy jest w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej stąd nasza pomoc. Bardzo nas ucieszył otrzymany od niej list z podziękowaniami za pomoc oraz zdjęcia, które poniżej prezentujemy. Mam nadzieję, że i w tym roku szkolnym przy udziale obecnych i przyszłych członków PCK uda się nam zebrać wymaganą kwotę.
Przy okazji pragnę podziękować za tę inicjatywę Karolinie Kępce i Karolinie Augustynek.

Mirosława Przeworowska-Kawala
Opiekun Szkolnego Koła PCK