Warto posłuchać …

Boże, usłysz ty nasze wołanie
By naród polski nie zaznał już
kajdan niewoli
Tym, którzy ginęli –daj
wieczne odpoczywanie
A katów- osadź według własnej woli.

Andrzej Karkowski,,Rok 1940”

 

Listopad to w naszej tradycji czas zadumy i refleksji nad przemijaniem. Jest to zarazem okazja do rozmów o historii tej małej, rodzinnej ale także wielkiej, narodowej. 2 listopada 2015 odwiedził nasze Liceum gość niezwykły, Pan Tadeusz Szumowski ze Związku Sybiraków. Podzielił się z uczniami kl.2 a i b oraz grupy W3R3 wspomnieniami z czasów swojego dzieciństwa. Wspominał swego ojca profesora, matkę i rodzeństwo, żyjące przed wybuchem II wojny światowej, we Lwowie. Po agresji ZSRR na Polskę setki tysięcy mieszkańców Kresów zostało przesiedlonych na Syberię. Pan Tadeusz Szumowski wspominał tragiczny pobyt na wschodzie w latach 1941-1947.

Spotkanie zorganizowane przez nauczycieli historii, służyło przybliżeniu uczniom sowieckich zbrodni dokonywanych na naszych rodakach. W okresie od 1941 do 1952 Sowieci wywieźli z kraju około 132 tys. osób . Wiele z nich pozostało na Syberii na zawsze. Powinniśmy o nich pamiętać.

Zespół Historyków II LO
mgr Izabela Ciołczyk, mgr Ewelina Furmanik,
mgr Jerzy Jura, mgr Agnieszka Rusek

Autor wpisu: Ewelina Furmanik