Doradca zawodowy

Na przełomie grudnia i stycznia odbyły się konsultacje z doradztwa zawodowego w klasach pierwszych. Uczniowie mieli możliwość konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie – panią Justyną Malinowską oraz pedagogiem Agnieszką Makuch. Konsultacje miały na celu udzielenie pomocy uczniom wybierającym przedmioty na poziomie rozszerzonym umożliwiające dalsze kształcenie lub wybór zawodu.

Agnieszka Makuch