Józef Chełmoński, Babie lato, 1875

Józef Chełmoński, Babie lato, 1875 Obraz jest pokłosiem podróży Chełmońskiego na Ukrainę. Wnikliwego obserwatora życia wsi oraz rytmów nadawanych życiu przez naturę. Dzieło stanowi przykład naturalistycznej odmiany polskiego realizmu. Na pierwszym planie anglistka, profesor Ewa Dzierwa, bawi się pasmami babiego lata, jak Chełmoński planując podróż na Ukrainę. Trasa cyklistów Masy Krytycznej wiedzie do Iwano-Frankowska (Iwano-Frankivsk).Rower nieodzowny atrybut – poza ramą obrazu…..
Autorką obrazu jest Karina Weis.