Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

V edycja Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Pragnę poinformować, że czterech uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do finału V – edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. W etapie drugim brało udział 361 uczniów z całej Polski, do finału przeszło 100 uczniów. Finał odbędzie się 18 kwietnia br. w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Trzech Laureatów Olimpiady otrzyma indeksy uprawniające do rozpoczęcia studiów na  Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, wizytę studyjną w Parlamencie Europejskim ufundowaną przez Biuro Poselskie pani prof. Barbary Kudryckiej – Posła do Parlamentu Europejskiego oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów Olimpiady.
V edycja Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy organizowana jest przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku we współorganizacji z Biurem Poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Barbary Kudryckiej, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w  Białymstoku, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku, Podlaskim Związkiem Pracodawców.

Gratulujemy!

Trzymam mocno kciuki:)

Mirosława Sojka

Więcej informacji:

http://www.pracownia.ckubialystok.pl/owop/v_olimpiada/szkoly_final.pdf

http://www.pracownia.ckubialystok.pl/owop/v_olimpiada/do_finalu.pdf