Relacja z debaty oksfordzkiej „Czy kryminał może poprawić stan czytelnictwa?”

„Kryminał może poprawić stan czytelnictwa” – to teza, nad którą dyskutowaliśmy podczas debaty zorganizowanej przez Klub Literacki we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie w dniu 23.02.2016r. W ramach wprowadzenia do tematu debaty rozwiązaliśmy krótki test ze znajomości postaci ze świata kryminałów i obejrzeliśmy prezentację na temat historii kryminału jako gatunku literackiego i filmowego. Sama debata oksfordzka toczyła się pomiędzy dwoma stronami – zwolennikami i przeciwnikami tytułowej tezy. Każda ze stron miała możliwość wprowadzenia czterech mówców, których zadaniem było przekonanie strony przeciwnej oraz jury co do słuszności swoich argumentów. Nad całością czuwali wyłonieni z grupy marszałek oraz sekretarz, którzy po końcowym głosowaniu ogłosili wyniki debaty. Jednym głosem wygrała strona popierająca tezę, że kryminał może poprawić stan czytelnictwa. W ramach podsumowania wysłuchaliśmy krótkiego wywiadu z Łukaszem Orbitowskim – autorem nagrodzonej Paszportem Polityki 2015 książki „Inna dusza” oraz z Robertem Więckiewiczem, odtwórcą roli prokuratora Teodora Szackiego w ekranizacji powieści „Ziarno prawdy” Zygmunta Miłoszewskiego.

Marta Oczkowska