Wybory Miss i Mistera Szkoły !!!

Samorząd Uczniowski , po raz piąty organizuje Szkolne Wybory Miss i Mistera.

Przewodniczący klas proszeni są o uzgodnienie z klasą kandydatur, które zgłoszone zostaną do Konkursu.

Kryterium: atrakcyjne wnętrze i miła aparycja.

Kandydatury proszę zgłaszać do piątku (11. III):

 • klasy pierwsze: Dominice Słowik (IC) lub Kacprowi Lizoniowi (IE)
 • klasy drugie: Dominice Tarko (II F) i Nikoli Rębisz (II G)
 • klasy trzecie: Wiktorii Kuli (IID), Piotrowi Musiałowi (IIB)
 • lub pani profesor Anecie Solińskiej

Zgłoszeni do Konkursu wypełnią Kwestionariusz osobowy, który wraz ze zdjęcie zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły. W głosowaniu wyłonicie Miss i Mistera Szkoły.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 • Jestem spod znaku
 • Słowa, które najlepiej mnie określają:
 • Lubię słuchać …
 • Lubię czytać
 • Lubię oglądać
 • W wolnym czasie
 • Fascynuje mnie...
 • Najważniejsze w życiu
 • Atrakcyjna dziewczyna (chłopak) według mnie to

Aneta Solińska