Zaproszenie do udziału w trzeciej edycji „Gry filozoficznej”

Klub Literacki II LO i Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zapraszają do udziału w kolejnej, trzeciej edycji konkursu powiatowego „Gra filozoficzna”. Zapisy czteroosobowych drużyn wyłonionych z poszczególnych klas przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2016 r. w siedzibie klubu
(sala nr 31) w czasie przerw międzylekcyjnych.

Zapraszamy!

Marta Oczkowska