Finaliści V Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Pragnę poinformować, że uczniowie naszego liceum : Filip Wyrobiec (1a), Katarzyna Norys (1a), Piotr Musiał (2b) zostali FINALISTAMI w/w Olimpiady.

I etap szkolny odbył się 13 stycznia 2016 roku – do etapu szkolnego przystąpiło 35 szkół ponadgimnazjalnych (511 uczniów z całej Polski). Do II etapu przeszło 349 uczniów.

II etap odbył się 2 marca 2016 roku – do etapu finałowego zakwalifikowało się 100 uczniów z 17 szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
Etap Finałowy odbył się 18 marca 2016 roku w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Białostockiego.

Finał składał się z dwóch części. Część pierwszą stanowił test wielokrotnego wyboru, który rozwiązywało 58 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 20 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu.
Finałowa dwudziestka odpowiadała ustnie przed publicznością na wylosowane pytania.

Honorowy Patronat V Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy objęli:

  • Pani Maria Koc, wicemarszałek Senatu RP,
  • Pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka – poseł do Parlamentu Europejskiego,
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Wojewoda Podlaski,
  • Podlaski Kurator Oświaty,
  • Marszałek Województwa Podlaskiego,
  • Prezydent Miasta Białegostoku.

Organizatorem i Przewodniczącym Komitetu Głównego V Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy był Pan Jerzy Mantur – Kierownik PBAiSRE Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, na ręce którego składam serdeczne podziękowania za wspaniałą organizację Olimpiady.

Uczniom jeszcze raz serdecznie gratuluję sukcesu. Dziękuję za promowanie imienia szkoły na szczeblu ogólnopolskim.

Życzę kolejnych sukcesów w olimpijskich zmaganiach.

Mirosława Sojka

Więcej informacji znajduje się na poniższej stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszam:)

http://www.pracownia.ckubialystok.pl/owop/v_olimpiada/sprawozdanie.pdf