Proszę wstać, sąd idzie…

Klasa 1d na lekcjach wiedzy o społeczeństwie zapoznała się z przebiegiem i procedurami procesu sądowego. Były to zajęcia praktyczne. Koleżanki stworzyły trzy zespoły, a każdy z nich zajmował się innym rodzajem prawa. Było to: prawo cywilne, prawo karne oraz prawo rodzinno-opiekuńcze. Przygotowały scenariusze procesów, w których każda z grup stworzyła własny problem do rozstrzygnięcia na „sali sądowej”. Pojawiły się dowody, a każda z osób uczestniczących w rozprawie pełniła określoną rolę. Bardzo zaangażowały się w to, aby móc dobrze odtworzyć przebieg procesu sądowego. 15 stycznia 2016r. na zajęciach wiedzy o społeczeństwie, adwokaci zawzięcie bronili swoich stron, świadkowie zeznawali w sprawie, a sędzia orzekł wyrok. W opinii pani prof. Agnieszki Rusek lekcje były ciekawe, pouczające i zgodne z treściami programowymi. Zaangażowanie uczennic zostało nagrodzone wysokimi ocenami.

Katarzyna Franczyk (kl. 1d)
Karolina Olszewska (kl. 1d)
Opieka: mgr Agnieszka Rusek